Jak vybrat učebnici?

Vyberte si učebnici, se kterou vám učení půjde jedna radost.

učebnice main

To, jak bude vaše učení postupovat kupředu, z velké části ovlivní právě učebnice. Investujte do takové, která vám bude plně vyhovovat. 

Nejprve se zamyslete nad tím, k čemu přesně učebnici budete potřebovat. Bude vám sloužit k samostudiu, přípravě na zkoušku, nebo budete nad učebnicí spolupracovat s učitelem či lektorem? Jaké množství látky chcete zvládnout a kolik na to budete mít času?

Než učebnici zakoupíte, ověřte si její věrohodnost a kvalitu. Zeptejte se svého učitele nebo se poraďte s odborníky. Dobrým vodítkem pro váš výběr mohou být také recenze a hodnocení, které najdete na Heurece.

Určení

Povinná literatura

Učebnice této kategorie jsou základem pro studium daného předmětu ve škole či kurzu. Jejich volba proto obvykle podléhá požadavkům vyučujícího, který o tyto učebnice opírá svou výuku. Pokud tedy navštěvujete školu nebo kurz, pořizujte učebnice až na základě doporučení vyučujícího.

Při výběru učebnice dbejte na to, zda jste vybrali učebnici pro správný ročník (např. Matematika pro 5. třídu vs. Matematika pro 6. třídu) či odpovídající věkovou kategorii.

Jazykové učebnice členěné do několika dílů bývají rozděleny tak, aby jejich jednotlivé díly vyhovovaly aktuální jazykové úrovni studenta.

Nakladatelé učebnice průběžně aktualizují, takže se můžete setkat s tím, že se obsah může mírně lišit podle vydání učebnice.

Učebnice pro samostudium

Tyto učebnice vám pomohou při sebevzdělávání, tedy při učení bez přímé interakce s učitelem. Při jejich výběru se řiďte tím, co vám při učení vyhovuje.

Před zakoupením můžete učebnici pro samostudium jednoduše otestovat. Vyberte si z jejího obsahu zajímavé téma, stopněte si 10 minut a pokuste se za tuto dobu danému tématu porozumět, tedy alespoň jeho základům. Nebude-li vám výklad z učebnice jasný, poohlédněte se po jiné.

Může se stát, že pro některé odborné předměty učebnici pro samostudium neseženete. V takovém případě vybírejte z učebnic určených pro obvyklou výuku a neváhejte se poradit s vyučujícím daného oboru, který má přehled o variantách učebnic. Díky tomu vám bude moci doporučit takovou, se kterou zvládnete samostudium nejlépe.

Učebnice ke zkouškám

Tyto učebnice vám pomohou připravit se na zkoušku. Obvykle obsahují souhrn učiva z daného oboru a bývají opatřeny sadou testovacích otázek s klíčem. Podle svého obsahu se dále dělí například na učebnice pro zkoušky v autoškole, učebnice pro přípravu na maturitu a učebnice pro přípravu na přijímací zkoušky. Při výběru těchto učebnic se řiďte doporučením instituce, ve které budete zkoušku skládat.

Druhy

Učebnice naučné obecně

Obecně naučné učebnice se většinou specializují na jeden obor (např. historie, německý jazyk, biologie). K některým učebnicím lze zakoupit také pracovní sešity. V této kategorii na Heurece naleznete také čítanky a atlasy.

Učebnice cizích jazyků a slovníky

Tyto učebnice se specializují na výuku cizích jazyků. V této kategorii najdete učebnice jazyků evropských, mimoevropských i klasických (latina) a slovníky. K některým jazykovým učebnicím lze dokoupit také pracovní sešit. Řada učebnic je opatřena klíčem se správnými odpověďmi ke cvičením a CD s poslechovými lekcemi.

Logopedické pomůcky

Do této kategorie patří pomůcky pro nácvik a rozvoj správné řeči určené nejen pro děti s řečovými vadami. Obvykle se jedná o zalaminované barevné obrázkové kartičky koncipované pro procvičování kritických hláskových skupin a pro rozvoj řeči obecně.

Skripta

Skripta jsou učební podklady pro studium na vysoké škole. Pro studenty jsou skripta vedle přednášek a vlastních zápisků hlavním zdrojem informací. Skripta se dále dělí podle studijních oborů a jednotlivých vysokoškolských předmětů.

Tabulky

Na Heuréce naleznete v této sekci tabulky obsahující učivo daného oboru v koncentrované formě. Tabulky jsou přehledně členěny a jejich grafická úprava umožňuje rychlou orientaci v množství informací. Hodí se studentům pro opakování před zkouškou nebo testem, praktické jsou také pro používání při hodině, například pro rychlé připomenutí některého vzorce či definice.

Učebnice pro IT

Do této kategorie patří učebnice s tematikou informačních technologií. Naleznete zde přehledné učebnice pro ovládání a používání počítače, tabletu a internetu, ale i odbornější učebnice různých programovacích jazyků, návodné učebnice pro zvládnutí speciálních programů nebo pro porozumění protokolové architektuře a jiné.

Zjednodušená četba

Jako zjednodušená četba se označují beletristické knihy psané v jednodušší úrovni cizího jazyka. Tyto knihy slouží ke zdokonalování čtenářovy znalosti a porozumění danému jazyku. Obvykle jsou označeny číslem podle jazykové úrovně, přičemž číslo 1 bývá nejlehčí úroveň určená začátečníkům. Mnohé knihy této kategorie jsou tzv. zrcadlové. To znamená, že jedna strana textu je psaná v cizím jazyce, druhá strana pak obsahuje tentýž text přeložený do češtiny.

Některé knihy zjednodušené četby se prodávají s CD, které obsahuje text v cizím jazyce k poslechu.

učebnice angličtiny

Parametry

Vazba

Učebnice mohou být v tvrdé nebo měkké vazbě.

Knihy s tvrdou vazbou snesou drsnější zacházení, více se ale pronesou a jsou dražší než učebnice s měkkou vazbou, které se někdy nazývají paperbacky. Knihy s měkkou vazbou jsou totiž díky měkké vazbě lehčí a jejich obálka je ohebnější, proto se hodí lépe třeba pro učení na cestách.

Někdy jsou učebnice také v kroužkové vazbě, jež usnadňuje otáčení stránek a stránky zůstávají otevřené právě tam, kde je potřeba. Některé typy učebních pomůcek jsou také na samostatných listech – jde například o různé tabulky s přehledem učiva či výukové kartičky.

Počet stránek

Neplatí pravidlo, že se z učebnice s menším počtem stránek naučíte látku rychleji. Právě tak nepředpokládejte, že čím je učebnice delší, tím více informací musí automaticky obsahovat. Než učebnici koupíte, důkladně ji prolistujte a zaměřte se na to, zda má obrázky, grafy či jiné přílohy a také jak velkým písmem je psaná. Pročtěte si obsah učebnice a podívejte se, jak velká část kapitoly je věnovaná samotnému výkladu a jakou část tvoří procvičování. Řada e-shopů nabízí náhledy některých učebnic online či zdarma ke stažení.

Jazyk

Velkou spoustu učebnic seženete samozřejmě v českém jazyce. Některé odbornější učebnice však ještě do českého jazyka nebyly přeloženy. Zakoupit je můžete v originálním jazyce, případně v anglickém překladu.

Zvláštní případ jsou učebnice cizího jazyka, kde často můžete vybírat z učebnic cizího jazyka psaných česky nebo z učebnic psaných v daném cizím jazyce. Záleží pak na vašich preferencích a na tom, zda vám nedělá potíže porozumět výkladu gramatiky v cizím jazyce.

Ilustrace a fotografie

To, zda učebnice obsahuje obrázky či fotografie, se významně podílí na její pořizovací ceně. Kvalitní fotky a obrázky by měly být tištěny na křídovém papíře, který je ale nákladnější a také těžší. Zamyslete se proto nad tím, zda mají obrázky v učebnici pouze ilustrativní funkci anebo zda jsou pro výklad daného tématu zásadní (např. odborné nákresy). Pokud se rozhodnete pro učebnici s obrázky, ověřte si, že jsou kvalitní a v dobrém rozlišení, tj. že jsou dostatečně „ostré“.

Reference a prameny

Zajímejte se o to, z jakých pramenů učebnice čerpá a zda nevychází z poznatků, které již byly v daném oboru překonány. Každá kvalitní odborná učebnice by měla být doplněna seznamem pramenů, obzvláště pracuje-li kniha s citacemi. V seznamu pramenů a citacích pak snadno zjistíte, zda se publikace zakládá na výzkumech respektovaných autorit. Dohledejte si medailonek autora či autorů učebnice a ověřte si jejich vzdělání a působení v oboru. Podívejte se na internet, zda danou publikaci citují autoři odborných prací či je-li doporučována uznávanými vyučujícími.

autoškola

Novou, či použitou?

Výhodou použité učebnice je nižší cena. Té ale často odpovídá horší stav knihy. Pokud si pořídíte novou učebnici, budete mít jistotu, že vás nezaskočí žádné nepříjemné překvapení v podobě chybějících stránek či cvičení vyplněných propiskou. Veškeré zvýrazňování podstatných informací bude čistě ve vaší režii, právě tak jako procvičování nové látky v příslušných cvičeních. Tím zásadně eliminujete rušivé vlivy během učení a vaše pozornost bude při učení směřovat tím správným směrem.

Co s učebnicí, kterou už nepotřebuji?

Nepotřebnou učebnici můžete prodat na tzv. burze učebnic, kterou pořádají obvykle na konci školního roku či semestru některé vzdělávací instituce. Kromě toho učebnice vykupují také specializované antikvariáty, případně můžete učebnici věnovat městské knihovně.